Hướng dẫn:

  • Điền 3 số cuối của thẻ vào ô bên trái
  • Điền ngày sử dụng thẻ vào ô bên phải (Nếu không nhớ có thể bỏ qua ô này)
  • Nhấn Submit
  • Code hiện sau PP*. Ví dụ PP*9459 thì code là 9459
  • Nếu ấn search mà không thấy code và hiện: Nothing Found tức là chúng tôi chưa nhận được code từ paypal. Bạn không cần bấm thêm gì cả và hãy chờ đợi, trang tự động cập nhật sau mỗi 45 giây. Thông thường, code xuất hiện sau 5 phút kể từ khi ấn Get a code tại paypal