Hướng dẫn xem code Paypal thẻ Exp 5 năm

Bước 1: Mở trang https://cutt.ly/codepp2

Bước 2: Nhập số thẻ vào ô chat rồi gửi (Lưu ý: Chỉ nhập số thẻ, và chỉ nhập duy một thẻ mỗi lần).

Hệ thống đã ghi nhận và sẽ tiến hành tra cứu code cho bạn ngay

Kết quả trả về như ảnh dưới, 4 chữ số khoanh đó là Code của bạn, hãy nhập vào paypal. Nếu muốn tra Code thẻ khác ấn lại vào Start the chat again